Stichting Digitaal Medisch Dagboek

Stichting Digitaal Medisch Dagboek houdt als onafhankelijke stichting toezicht op de bescherming van de persoonsgegevens van de gebruikers van het patiëntenportaal MijnGezondheid.net. Specifiek gericht op het borgen van de vertrouwelijkheid van de persoonlijke aantekeningen die een gebruiker (hierna: ‘u’ of ‘uw’) kan maken in het patiëntenportaal.

Stichting Digitaal Medisch dagboek zal binnen een termijn van 2 maanden worden opgeheven, omdat de functionaliteit Persoonlijke Aantekeningen niet langer beschikbaar is in het patiëntenportaal MijnGezondheid.net.
Voor vragen kunt u contact opnemen met: info@digitaalmedischdagboek.nl

Meer informatie

Meer informatie

1.

Uw zorgaanbieder maakt ten behoeve van uw behandeling gebruik van het online patiëntenportaal MijnGezondheid.net. In dit portaal kunt u beveiligd communiceren met uw zorgaanbieder(s) en kunt u bepaalde zorgtaken verrichten. Daarnaast kunt u, door een verzoek in te dienen bij uw zorgaanbieder, inzicht krijgen in delen van uw medisch dossier.2.

In MijnGezondheid.net is het tevens voor u mogelijk om persoonlijke aantekeningen te maken. Deze gegevens zijn vertrouwelijk en alleen voor u inzichtelijk. Om die reden wordt deze functionaliteit niet door uw zorgaanbieder aangeboden, maar door een onafhankelijke stichting genaamd stichting Amulet.

3.

Stichting Amulet is verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de hosting en opslag van de functionaliteit ‘persoonlijke aantekeningen’ en zorgt ervoor dat u uw aantekeningen kunt blijven toevoegen en gebruiken. Als u gebruik wil maken van deze specifieke functie van MijnGezondheid.net, dan dient u akkoord te gaan met de voorwaarden van Stichting Amulet. Stichting Amulet verwerkt uw aantekeningen voor geen enkel ander doel dan het kunnen aanbieden van deze functionaliteit.

4.

Stichting Digitaal Medisch Dagboek is opgericht om toezicht te houden op de bescherming van persoonsgegevens van de gebruikers van de functionaliteit Persoonlijke Aantekeningen zoals aangeboden door stichting Amulet.

5.

Heeft u vragen over MijnGezondheid.net? Neem dan contact op met uw zorgaanbieder. Heeft u vragen over de functionaliteit ‘Persoonlijke aantekeningen’? Maak dan gebruik van het onderstaande contactformulier. Uw vraag komt terecht in onze beveiligde Inbox en zal alleen verwerkt worden door het bestuur van Stichting Digitaal Medisch Dagboek om een antwoord te kunnen geven op uw vraag.

6.

Indien u m.b.t de functionaliteit ‘persoonlijke aantekeningen’ gebruik wenst te maken van uw privacy-rechten zoals het recht op informatie, inzage, rectificatie, vergetelheid, dataportabiliteit, bezwaar, beperking of wenst u een klacht in te dienen, maak dan tevens gebruik van het onderstaande meldingsformulier. Voor meer informatie over uw privacy-rechten kunt terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Digitaal Medisch Dagboek bestaat uit de volgende leden:
Piet Schoonheim

Piet Schoonheim, Voorzitter

Voorzitter Stichting Digitaal Medisch Dagboek en ex-voorzitter CCR Zorggroep Almere.

Arts in ruste

Paul Cornips

Paul Cornips, Secretaris

Privacy waarborgen van de persoonlijke gegevens van klanten/patienten en openstaan voor nieuwe ideeën en suggesties.

Openbaar apotheker te Breda

Gordon Oron

Gordon Oron, Bestuurslid

Wij zien erop toe dat de privacy in het Medisch Dagboek van de patiënt gewaarborgd blijft.

Huisarts, gevestigd in Leerdam

Frank Treuren

Frank Treuren, Bestuurslid

MGn; veilige betrouwbare informatie; voor patiënten toegankelijk; rekening wordt gehouden met de privacy(AVG); deze dienstverlening is voor patiënten een must. Dit te realiseren en (helpen) uit te bouwen is mijn uitdaging.

Contact

Vul onderstaand formulier in om contact op te nemen met Stichting Digitaal Medisch Dagboek. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.